loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Dương từ Lâm Đồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Thanh Bình Xanh từ Lâm Đồng đi Bình Dương

: 57 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
12:30
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
9h10m
21:40
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
12:30
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
8h30m
21:00
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
12:30
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
10h10m
22:40
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
13:30
• VP Đức Trọng
7h30m
21:00
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
13:30
• VP Đức Trọng
8h10m
21:40
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
13:30
• VP Đức Trọng
9h10m
22:40
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
14:20
• Di Linh
7h20m
21:40
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
14:20
• Di Linh
8h20m
22:40
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
14:20
• Di Linh
6h40m
21:00
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
15:20
• VP Bảo Lộc
5h40m
21:00
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
15:20
• VP Bảo Lộc
6h20m
21:40
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
15:20
• VP Bảo Lộc
7h20m
22:40
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
20:00
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
9h10m
05:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
20:00
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
8h30m
04:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
20:00
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
10h10m
06:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
21:00
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
9h10m
06:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:00
• VP Đức Trọng
7h30m
04:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:00
• VP Đức Trọng
9h10m
06:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
21:00
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
8h30m
05:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:00
• VP Đức Trọng
8h10m
05:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:50
• Di Linh
6h40m
04:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:50
• Di Linh
8h20m
06:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
21:50
• Di Linh
7h20m
05:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
22:00
• VP Đức Trọng
8h10m
06:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
22:50
• VP Bảo Lộc
6h20m
05:10
• VP Bình Dương, Thủ Dầu Một
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
22:50
• VP Bảo Lộc
5h40m
04:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường nâng cấp)
22:50
• VP Bảo Lộc
7h20m
06:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
22:50
• Di Linh
8h20m
07:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
22:50
• Di Linh
6h40m
05:30
• Cổng chào Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
23:50
• VP Bảo Lộc
7h20m
07:10
• Bến xe Bến Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Đà Lạt - Bình Dương