Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Bình Dương từ Lâm Đồng

Vé xe Thanh Bình Xanh từ Lâm Đồng đi Bình Dương
: 54 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 16/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:05 • VP Bảo Lộc

7h5m

pickup-icon

07:10 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:05 • Di Linh

8h

pickup-icon

08:05 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:05 • VP Bảo Lộc

6h50m

pickup-icon

06:55 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:05 • Di Linh

8h15m

pickup-icon

08:20 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:25 • VP Bảo Lộc

6h50m

pickup-icon

07:15 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

00:25 • VP Bảo Lộc

7h5m

pickup-icon

07:30 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h

pickup-icon

16:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h15m

pickup-icon

16:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

07:40 • VP Đức Trọng

8h35m

pickup-icon

16:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

07:40 • VP Đức Trọng

8h20m

pickup-icon

16:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

08:25 • Di Linh

7h35m

pickup-icon

16:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

08:25 • Di Linh

7h50m

pickup-icon

16:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

09:10 • VP Bảo Lộc

6h50m

pickup-icon

16:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

09:10 • VP Bảo Lộc

7h5m

pickup-icon

16:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h

pickup-icon

20:15 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h15m

pickup-icon

20:30 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

11:55 • VP Đức Trọng

8h35m

pickup-icon

20:30 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

11:55 • VP Đức Trọng

8h20m

pickup-icon

20:15 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h

pickup-icon

21:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h15m

pickup-icon

21:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:40 • VP Đức Trọng

8h35m

pickup-icon

21:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:40 • Di Linh

7h35m

pickup-icon

20:15 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:40 • Di Linh

7h50m

pickup-icon

20:30 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:40 • VP Đức Trọng

8h20m

pickup-icon

21:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:45 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h

pickup-icon

21:45 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

12:45 • Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

9h15m

pickup-icon

22:00 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

13:25 • Di Linh

7h35m

pickup-icon

21:00 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

13:25 • Di Linh

7h50m

pickup-icon

21:15 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

13:25 • VP Đức Trọng

8h35m

pickup-icon

22:00 • Bến xe Bến Cát

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh

4.3

star

(2067 đánh giá)

pickup-icon

13:25 • VP Bảo Lộc

6h50m

pickup-icon

20:15 • VP Bình Dương, Thủ Dầu Một