Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bến Tre từ Sài Gòn > xe Thảo Châu đi Châu Thành từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Thảo Châu từ Sài Gòn đi Châu Thành - Bến Tre

: 16 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 29/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
04:30
• VP Quận 5
2h
06:30
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
05:20
• VP Quận 5
2h
07:20
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
06:10
• VP Quận 5
2h
08:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
07:10
• VP Quận 5
2h
09:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
08:10
• VP Quận 5
2h
10:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
09:10
• VP Quận 5
2h
11:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
10:10
• VP Quận 5
2h
12:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 10:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
11:10
• VP Quận 5
2h
13:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 11:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
12:10
• VP Quận 5
2h
14:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
13:10
• VP Quận 5
2h
15:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 13:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
14:10
• VP Quận 5
2h
16:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
15:10
• VP Quận 5
2h
17:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 15:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
16:10
• VP Quận 5
2h
18:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 16:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
17:10
• VP Quận 5
2h
19:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 17:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
18:10
• VP Quận 5
2h
20:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 18:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước
Thảo Châu
Xác nhận tức thì
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
19:10
• VP Quận 5
2h
21:10
• Ủy Ban Huyện Châu Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 19:10 28-11-2023 Sài Gòn - Bến Tre
Không cần thanh toán trước