Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Tây Ninh từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Thảo Kim Ngân đi Gò Dầu từ Sài Gòn

Vé xe Thảo Kim Ngân từ Sài Gòn đi Gò Dầu - Tây Ninh
: 74 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 16/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

06:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

07:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

07:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

05:45 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

06:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

07:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

06:05 • Bến Xe An Sương

1h20m

pickup-icon

07:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

08:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

06:25 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

07:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

06:45 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

07:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

08:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

07:05 • Bến Xe An Sương

1h20m

pickup-icon

08:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

09:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

07:40 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

09:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

08:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

09:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Bến Xe An Sương

1h20m

pickup-icon

09:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

10:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:25 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

09:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:40 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

10:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

08:45 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

09:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

10:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:05 • Bến Xe An Sương

1h20m

pickup-icon

10:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

11:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:25 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

10:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:40 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

11:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

09:45 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

10:55 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

10:05 • Bến Xe An Sương

1h20m

pickup-icon

11:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • VP Quận 10

2h5m

pickup-icon

12:25 • Trạm Phước Đông

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

10:25 • Bến Xe An Sương

1h10m

pickup-icon

11:35 • Trạm Gò Dầu

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(399 đánh giá)

pickup-icon

10:40 • VP Quận 10

1h55m

pickup-icon

12:35 • Trạm Gò Dầu