Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Tây Ninh

Vé xe Thảo Kim Ngân từ Tây Ninh đi Sài Gòn
: 307 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 16/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:00 • Bến Xe Tây Ninh

3h

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h15m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h40m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Bến Xe Tây Ninh

1h55m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Trạm K13

1h55m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Trạm K13

2h40m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:35 • Trạm Hòa Thành

2h25m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:35 • Trạm Hòa Thành

1h40m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h40m

pickup-icon

06:30 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:50 • Bến Xe Tây Ninh

1h55m

pickup-icon

05:45 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:55 • Trạm Phước Đông

1h20m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

03:55 • Trạm Phước Đông

2h5m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • Bến Xe Tây Ninh

3h

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h15m

pickup-icon

06:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:05 • Trạm Hòa Thành

2h25m

pickup-icon

06:30 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:05 • Trạm Hòa Thành

1h40m

pickup-icon

05:45 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:05 • Trạm Gò Dầu

1h10m

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:05 • Trạm Gò Dầu

1h55m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:15 • Trạm Trảng Bàng

1h

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:15 • Trạm Trảng Bàng

1h

pickup-icon

05:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:15 • Trạm Trảng Bàng

1h45m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:15 • Trạm Trảng Bàng

1h45m

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h40m

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Bến Xe Tây Ninh

1h55m

pickup-icon

06:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Trạm K13

1h55m

pickup-icon

06:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Trạm K13

2h40m

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:35 • Trạm Hòa Thành

2h25m

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:35 • Trạm Hòa Thành

1h40m

pickup-icon

06:15 • Bến Xe An Sương

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:35 • Trạm Gò Dầu

1h55m

pickup-icon

06:30 • VP Quận 10

Thảo Kim Ngân
Xác nhận tức thì
Thảo Kim Ngân

4.8

star

(404 đánh giá)

pickup-icon

04:35 • Trạm Gò Dầu

1h10m

pickup-icon

05:45 • Bến Xe An Sương