loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Đồng Nai từ Sài Gòn > xe Thiên Phát Đạt đi Định Quán từ Quận 10
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Thiên Phát Đạt từ Quận 10 - Sài Gòn đi Định Quán - Đồng Nai

: 28 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
06:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
07:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
07:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
08:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
11:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
10:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
15:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
14:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
16:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
15:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
17:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
16:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
18:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
17:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
18:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
19:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
19:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
20:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
20:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
21:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
22:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
21:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
20:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
23:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
20:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
22:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
21:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
00:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
21:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
23:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
22:00
• Trạm Sài Gòn
3h15m
01:15
• Trạm KM114
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm
Thiên Phát Đạt
Thiên Phát Đạt
Ghế ngồi 16 chỗ
22:00
• Trạm Sài Gòn
2h45m
00:45
• Trạm KM3.5 Tài Lài
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 22-03-2023 Sài Gòn - Phương Lâm