loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Đồng Nai > xe Thiên Phú đi Sài Gòn từ Nhơn Trạch
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Thiên Phú từ Nhơn Trạch - Đồng Nai đi Sài Gòn

: 16 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
06:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
07:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
06:40
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
07:40
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
07:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
08:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
08:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
09:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
09:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
10:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
10:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
11:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
11:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
12:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
12:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
13:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
13:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
14:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
14:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
15:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
15:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
16:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
16:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
17:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
17:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
18:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
18:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
19:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
19:10
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
20:10
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiên Phú
Xác nhận tức thì
Thiên Phú
Kia Sedona 6 chỗ
19:40
• Ngã 3 Nhơn Trạch
1h
20:40
• Văn phòng Lê Thị Hồng Gấm
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 22-03-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước