loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Kiên Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Thiện Thành Limousine từ Kiên Giang đi Sài Gòn

: 29 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 08/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
08:42
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
14:52
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 09:02 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Rạch Giá
5h50m
14:52
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
10:02
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
14:52
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 09:02 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
10:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
16:50
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
10:41
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
16:51
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 11:01 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
11:00
• VP Rạch Giá
5h50m
16:50
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
11:01
• VP Rạch Giá
5h50m
16:51
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
12:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
16:50
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
12:01
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
16:51
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 11:01 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
14:41
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
20:51
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 15:01 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
14:42
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
20:52
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 15:02 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
15:01
• VP Rạch Giá
5h50m
20:51
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
15:02
• VP Rạch Giá
5h50m
20:52
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
16:01
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
20:51
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 15:01 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
16:02
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
20:52
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 15:02 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
22:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
04:50
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
22:41
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
04:51
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 23:01 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
22:42
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
04:52
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 23:02 06-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 22 phòng
23:00
• VP Rạch Giá
5h50m
04:50
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:01
• VP Rạch Giá
5h50m
04:51
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:02
• VP Rạch Giá
5h50m
04:52
• VP Tân Phú
Không cần thanh toán trước
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:10
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
05:00
• VP Tân Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 23:10 05-02-2023 Rạch Giá - Sài Gòn