Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe Thuận Tiến từ Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Gia Lai
: 20 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 19/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

8h

pickup-icon

03:15 • Bến xe Đức Long Gia Lai

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h30m

pickup-icon

02:45 • Bến xe Đắk Đoa

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h

pickup-icon

01:15 • Thị xã An Khê - QL19

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h

pickup-icon

02:15 • Siêu thị Điện Máy Xanh Mang Yang

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h30m

pickup-icon

01:45 • Bưu Điện Huyện Đak Pơ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

8h

pickup-icon

04:00 • Bến xe Đức Long Gia Lai

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h

pickup-icon

03:00 • Siêu thị Điện Máy Xanh Mang Yang

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h30m

pickup-icon

03:30 • Bến xe Đắk Đoa

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h30m

pickup-icon

02:30 • Bưu Điện Huyện Đak Pơ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h

pickup-icon

02:00 • Thị xã An Khê - QL19

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

8h

pickup-icon

04:30 • Bến xe Đức Long Gia Lai

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h

pickup-icon

02:30 • Thị xã An Khê - QL19

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h

pickup-icon

03:30 • Siêu thị Điện Máy Xanh Mang Yang

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h30m

pickup-icon

03:00 • Bưu Điện Huyện Đak Pơ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h30m

pickup-icon

04:00 • Bến xe Đắk Đoa

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

8h

pickup-icon

05:00 • Bến xe Đức Long Gia Lai

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h30m

pickup-icon

04:30 • Bến xe Đắk Đoa

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h

pickup-icon

03:00 • Thị xã An Khê - QL19

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h

pickup-icon

04:00 • Siêu thị Điện Máy Xanh Mang Yang

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h30m

pickup-icon

03:30 • Bưu Điện Huyện Đak Pơ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:01 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

8h

pickup-icon

05:01 • Bến xe Đức Long Gia Lai

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:01 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h

pickup-icon

03:01 • Thị xã An Khê - QL19

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:01 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h30m

pickup-icon

04:31 • Bến xe Đắk Đoa

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:01 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

7h

pickup-icon

04:01 • Siêu thị Điện Máy Xanh Mang Yang

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến

4.7

star

(3409 đánh giá)

pickup-icon

21:01 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

6h30m

pickup-icon

03:31 • Bưu Điện Huyện Đak Pơ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC