loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Trà Lan Viên từ Sài Gòn đi Khánh Hòa

: 24 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 08/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 30 Phòng (WC)
22:10
• Vp. Quận 1
8h50m
07:00
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 30 Phòng (WC)
22:10
• Vp. Quận 1
7h50m
06:00
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
22:15
• Vp. Quận 1
8h50m
07:05
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
22:15
• Vp. Quận 1
7h50m
06:05
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 36 phòng (WC)
22:25
• Vp. Quận 1
8h50m
07:15
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 36 phòng (WC)
22:25
• Vp. Quận 1
7h50m
06:15
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:25 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 30 Phòng (WC)
22:30
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:00
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 30 Phòng (WC)
22:30
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:00
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:35
• Vp. Quận 1
8h50m
07:25
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
22:35
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:05
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:35
• Vp. Quận 1
7h50m
06:25
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
22:35
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:05
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:45
• Vp. Quận 1
8h50m
07:35
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 36 phòng (WC)
22:45
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:15
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:25 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:45
• Vp. Quận 1
7h50m
06:35
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 36 phòng (WC)
22:45
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:15
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:25 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:55
• Vp. Quận 1
8h50m
07:45
• Trạm Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:55
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:25
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:55
• Vp. Quận 1
7h50m
06:45
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:55 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
22:55
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:25
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
23:05
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:35
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
23:05
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:35
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
23:15
• Thành Bưởi Quận 9
7h30m
06:45
• Vp. Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:55 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Trà Lan Viên
Xác nhận tức thì
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
23:15
• Thành Bưởi Quận 9
8h30m
07:45
• Trạm Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:55 06-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước