Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Quảng Ninh > xe Trung Thành Limousine đi Hà Nội từ Cái Rồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Trung Thành Limousine từ Cái Rồng - Quảng Ninh đi Hà Nội

: 16 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 01/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
02:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
06:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
03:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
07:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
04:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
08:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
09:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
10:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
11:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
12:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
13:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
14:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
15:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
16:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
17:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
18:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
15:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
19:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
16:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
20:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
21:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 03-12-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước