loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe đi Hải Phòng từ Bến xe Gia Lâm
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Hải Phòng từ Bến xe Gia Lâm chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 64 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 30/11/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
06:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
07:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
06:00
• Gia Lam Bus Station
1h
07:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
06:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
08:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
07:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
08:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
07:00
• Gia Lam Bus Station
1h
08:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
08:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
09:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
08:00
• Gia Lam Bus Station
1h
09:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
08:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
10:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
09:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
10:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
09:00
• Gia Lam Bus Station
1h
10:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
10:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
11:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
10:00
• Gia Lam Bus Station
1h
11:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
10:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
12:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
11:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
12:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
11:00
• Gia Lam Bus Station
1h
12:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
12:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
13:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
12:00
• Gia Lam Bus Station
1h
13:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
12:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
14:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
13:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
14:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
13:00
• Gia Lam Bus Station
1h
14:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
14:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
15:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
14:00
• Gia Lam Bus Station
1h
15:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
14:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
16:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
15:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
16:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
15:00
• Gia Lam Bus Station
1h
16:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
16:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
17:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
16:00
• Gia Lam Bus Station
1h
17:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
16:30
• Gia Lam Bus Station
1h30m
18:00
• Thuong Ly Bus Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
17:00
• Gia Lam Bus Station
1h10m
18:10
• Vinh Niem Coach Station
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
17:00
• Gia Lam Bus Station
1h
18:00
• 602 Pham Van Dong Office
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 03-12-2022 Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng (Vĩnh Niệm)