loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Cà Mau từ Sài Gòn > xe đi Cà Mau từ Bình Tân
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Cà Mau - Cà Mau từ Bình Tân - Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 49 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 06/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
8h5m
15:05
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
14:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
8h5m
16:05
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
15:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
7h35m
16:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
7h15m
16:15
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Bến xe Miền Tây
7h50m
17:50
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
17:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Tây
7h35m
18:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Tây
7h15m
18:15
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Bến xe Miền Tây
8h5m
20:05
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
19:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Tây
7h35m
20:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Tây
7h15m
20:15
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Miền Tây
8h5m
22:05
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
21:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Tây
7h35m
22:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Tây
7h15m
22:15
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Tây
7h50m
00:50
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
00:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến Xe Miền Tây
7h30m
01:30
• VP Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 13-02-2023 Bến Xe Miền Đông - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Miền Tây
8h5m
03:05
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
02:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
7h50m
03:50
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
7h20m
03:20
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây
7h35m
04:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây
7h15m
04:15
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:00
• Bến Xe Miền Tây
6h50m
03:50
• VP Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 13-02-2023 Bến Xe Miền Tây - Năm Căn (Limousine giường phòng)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Bến xe Miền Tây
8h5m
05:35
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:30
• Bến xe Miền Tây
7h35m
05:05
• Bến xe Cà Mau