loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Sài Gòn > xe đi Bù Đốp từ Bình Thạnh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Bù Đốp - Bình Phước từ Bình Thạnh - Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 28 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
08:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
08:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
10:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
10:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
11:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
11:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
12:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
12:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
13:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
13:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
14:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
14:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
15:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
15:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
16:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
16:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
17:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
17:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
15:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
18:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
15:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
18:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
19:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
19:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
17:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
20:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
17:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
20:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
21:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
21:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
19:00
• Vp. Miền Đông
3h50m
22:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
19:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
3h30m
22:50
• Bến xe Bù Đốp
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 15-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp