loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Nha Trang - Khánh Hòa từ Đà Lạt - Lâm Đồng chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 48 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 30/11/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
10:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
10:30
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 15 chỗ
07:30
• VP Đà Lạt (CTH)
3h30m
11:00
• Văn phòng Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-12-2022 Đà Lạt - Quy Nhơn
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
08:00
• VP Đà Lạt
3h
11:00
• GO! Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến Xe Đà Lạt
4h
12:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
08:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h30m
12:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
11:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
12:00
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
09:00
• VP Đà Lạt
3h
12:00
• GO! Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:00
• Bến Xe Đà Lạt
4h
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h30m
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
12:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
13:00
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
10:00
• VP Đà Lạt
3h
13:00
• GO! Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
13:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
14:00
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
11:15
• Bến Xe Đà Lạt
4h
15:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:45 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
14:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
15:00
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
11:45
• Văn Phòng Đà Lạt
3h30m
15:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
12:00
• VP Đà Lạt
3h
15:00
• GO! Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
12:30
• VP Đà Lạt (CTH)
3h40m
16:10
• Văn phòng Nha Trang
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 15 chỗ
12:30
• VP Đà Lạt (CTH)
3h30m
16:00
• Văn phòng Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 03-12-2022 Đà Lạt - Quy Nhơn
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
16:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
13:00
• Bến Xe Đà Lạt
4h
17:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h30m
16:30
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
• Văn Phòng Đà Lạt
3h30m
17:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
13:30
• Bến Xe Đà Lạt
4h
17:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 03-12-2022 Đà Lạt - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Đà Lạt
3h30m
17:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
3h
17:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang