loading
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Đồng Tháp
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Lấp Vò (10)
  • Bến phà Vàm Cống (6)
  • Lấp Vò (4)
 • Sa Đéc (10)
  • Bến xe khách Sa Đéc (6)
  • Sa Đéc (4)
Điểm trả
 • Cam Lâm (6)
  • Bưu điện Cam Lâm (6)
 • Cam Ranh (6)
  • Bưu điện Cam Ranh (6)
 • Nha Trang (6)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (4)
  • Ngã 3 Thành (2)
 • Vạn Ninh (2)
  • Bến xe Vạn Giã (2)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (20)
trở lên (20)
trở lên (20)

Vé xe từ Đồng Tháp đi Khánh Hòa

: 20 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h
06:00
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h30m
06:30
• Bến xe phía nam Nha Trang
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
13h15m
08:15
• Bến xe Vạn Giã
320,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
12h
06:30
• Bến xe phía nam Nha Trang
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến phà Vàm Cống
11h30m
07:00
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
12h30m
06:30
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
14h15m
08:15
• Bến xe Vạn Giã
320,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
11h30m
05:30
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h30m
06:00
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến phà Vàm Cống
13h
08:30
• Bến xe phía nam Nha Trang
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
12h
07:00
• Ngã 3 Thành
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h
05:30
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-08-2020 Kiên Giang - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
13h
07:00
• Ngã 3 Thành
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
12h
06:00
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Bến xe khách Sa Đéc
10h30m
07:00
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Bến xe khách Sa Đéc
12h
08:30
• Bến xe phía nam Nha Trang
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
11h
06:00
• Bưu điện Cam Ranh
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 266 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
11h30m
06:30
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Kiên Giang - Vạn Giã
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h
07:30
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 288 Đánh giá
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến phà Vàm Cống
12h
07:30
• Bưu điện Cam Lâm
300,000 đ
18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-08-2020 Hà Tiên - Nha Trang