loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Quy Nhơn - Bình Định từ Gia Lai chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 34 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
03:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
3h34m
06:34
• Bến xe Quy Nhơn
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
03:19
• Huyện Đắk Đoa
3h15m
06:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
03:40
• Mang Yang
2h54m
06:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
04:29
• Huyện Đắk Pơ
2h5m
06:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
04:46
• Thị xã An Khê
1h48m
06:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 27 chỗ
05:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
3h34m
08:34
• Bến xe Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 27 chỗ
05:19
• Huyện Đắk Đoa
3h15m
08:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 27 chỗ
05:40
• Mang Yang
2h54m
08:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 27 chỗ
06:29
• Huyện Đắk Pơ
2h5m
08:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 27 chỗ
06:46
• Thị xã An Khê
1h48m
08:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 28 chỗ
07:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
3h34m
10:34
• Bến xe Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 28 chỗ
07:19
• Huyện Đắk Đoa
3h15m
10:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 28 chỗ
07:40
• Mang Yang
2h54m
10:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 28 chỗ
08:29
• Huyện Đắk Pơ
2h5m
10:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Ghế ngồi 28 chỗ
08:46
• Thị xã An Khê
1h48m
10:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
3h34m
16:34
• Bến xe Quy Nhơn
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
13:19
• Huyện Đắk Đoa
3h15m
16:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
13:40
• Mang Yang
2h54m
16:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
14:29
• Huyện Đắk Pơ
2h5m
16:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Tuấn Anh (Gia Lai)
Xác nhận tức thì
Tuấn Anh (Gia Lai)
Limousine 9 chỗ
14:46
• Thị xã An Khê
1h48m
16:34
• Bến xe Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-09-2022 Gia Lai - Quy Nhơn (Limousine)
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
00:35
• Chư Sê
4h50m
05:25
• Bến xe Quy Nhơn
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
00:55
• Gia Lai
4h30m
05:25
• Bến xe Quy Nhơn
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
02:25
• An Khê
3h
05:25
• Bến xe Quy Nhơn
Kim Anh (Kon Tum)
Kim Anh (Kon Tum)
Giường nằm 43 chỗ
18:20
• Bến xe Đức Long Gia Lai
3h10m
21:30
• Bình Định (dọc QL1A)
Kim Anh (Kon Tum)
Kim Anh (Kon Tum)
Giường nằm 43 chỗ
19:20
• Đắk Đoa
2h10m
21:30
• Bình Định (dọc QL1A)
Kim Anh (Kon Tum)
Kim Anh (Kon Tum)
Giường nằm 43 chỗ
20:00
• An Khê
1h30m
21:30
• Bình Định (dọc QL1A)
Mai Vy
Mai Vy
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Chư Sê
3h30m
00:00
• Bình Định
Mai Vy
Mai Vy
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Pleiku
3h
00:00
• Bình Định
Anh Phát
Anh Phát
Giường nằm 42 chỗ
18:15
• Bến xe Đức Long
3h30m
21:45
• Bến xe Quy Nhơn