loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe đi Sài Gòn từ Gò Dầu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Gò Dầu (20)
  • Bàu Đồn (20)
Điểm trả
 • Tân Bình (30)
  • Cột 15 Ga Quốc Tế (10)
  • Cột B6 Ga Quốc Nội (10)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (10)
 • Tân Phú (10)
  • VP Trường Chinh (10)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (22)
trở lên (34)
trở lên (34)
trở lên (34)

Vé xe từ Gò Dầu - Tây Ninh đi Sài Gòn

: 398 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Bàu Đồn
1h30m
15:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
16:50
• Bàu Đồn
1h
17:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Bàu Đồn
1h30m
08:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Bàu Đồn
1h
06:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Bàu Đồn
1h30m
07:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Bàu Đồn
1h
12:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Bàu Đồn
1h
08:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Bàu Đồn
1h
09:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
15:10
• Bàu Đồn
1h
16:10
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
16:50
• Bàu Đồn
1h30m
18:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
04:20
• Bàu Đồn
1h30m
05:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
15:10
• Bàu Đồn
1h30m
16:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
04:20
• Bàu Đồn
1h
05:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Bàu Đồn
1h30m
11:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Bàu Đồn
1h30m
13:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
03:20
• Bàu Đồn
1h30m
04:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Bàu Đồn
1h30m
10:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Bàu Đồn
1h
11:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
03:20
• Bàu Đồn
1h
04:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Bàu Đồn
1h
14:30
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 11-07-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn