loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Hải Phòng > xe đi Hạ Long từ Hải Phòng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Hạ Long - Quảng Ninh từ Hải Phòng chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 42 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
07:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
07:00
• Bến xe khách Thượng Lý
1h55m
08:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
08:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
08:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
07:40
• Sân bay Cát Bi
1h15m
08:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
09:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
09:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
09:00
• Bến xe khách Thượng Lý
1h55m
10:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
10:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
10:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
09:40
• Sân bay Cát Bi
1h15m
10:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
11:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
11:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
11:00
• Bến xe khách Thượng Lý
1h55m
12:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
12:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
12:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
11:40
• Sân bay Cát Bi
1h15m
12:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
13:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
13:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
13:00
• Bến xe khách Thượng Lý
1h55m
14:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
13:40
• Sân bay Cát Bi
1h15m
14:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
15:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
15:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
15:00
• Bến xe khách Thượng Lý
1h55m
16:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
16:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:35
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
16:50
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
15:40
• Sân bay Cát Bi
1h15m
16:55
• Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-10-2022 Hải Phòng - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
17:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-10-2022 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước