loading
Vé xe khách > xe đi Bắc Giang từ Lâm Đồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Đam Rông (4)
  • Phi Liêng (2)
  • Đam Rông (2)
 • Bảo Lộc (2)
  • Bảo Lộc (2)
 • Cát Tiên (2)
  • Cát Tiên (2)
 • Di Linh (2)
  • Di Linh (2)
 • Lâm Hà (2)
  • Lâm Hà (2)
 • Đạ Huoai (2)
  • Ma Đa Guôi (2)
 • Đạ Tẻh (2)
  • Đạ Tẻh (2)
 • Đức Trọng (2)
  • Đức Trọng (2)
Điểm trả
 • Bắc Giang (18)
  • Bắc Giang (18)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (18)
trở lên (18)
trở lên (18)

Vé xe từ Lâm Đồng đi Bắc Giang

: 18 chuyến
Sắp xếp theo:
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:35
• Đam Rông
24h35m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 01-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:05
• Phi Liêng
25h5m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 01-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:35
• Đam Rông
28h41m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 01-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:45
• Bảo Lộc
27h25m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Cát Tiên
29h10m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:40
• Đạ Tẻh
28h30m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:45
• Đức Trọng
30h31m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Di Linh
27h
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Ma Đa Guôi
32h6m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:45
• Đức Trọng
26h25m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
23:15
• Lâm Hà
25h55m
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Di Linh
31h6m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:05
• Phi Liêng
29h11m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 01-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Ma Đa Guôi
28h
01:10
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Cao Bằng
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
23:15
• Lâm Hà
30h1m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:40
• Đạ Tẻh
32h36m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Cát Tiên
33h16m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn
Điền Linh
3.3
• 11 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:45
• Bảo Lộc
31h31m
05:16
• Bắc Giang
Chưa có giá chính thức
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 02-04-2020 Lâm Đồng - Lạng Sơn