loading
Cập nhật các thông tin mới nhất về dịch Covid-19 trước khi di chuyển
Xem chi tiết
Vé xe khách > xe đi Kon Tum từ Lâm Đồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc

Giờ đi

Tiêu chí phổ biến
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ

Chọn vị trí ghế

Số ghế trống

1

Nhà xe
Điểm đón
 • Đức Trọng (8)
 • Bảo Lộc (4)
 • Di Linh (4)
 • Lâm Hà (4)
 • Đà Lạt (1)
Điểm trả
 • Kon Tum (11)
 • Ngọc Hồi (10)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (1)

Đặt mua vé xe đi Kon Tum từ Lâm Đồng chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 21 chuyến
Sắp xếp theo:
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
04:00
• VP Bảo Lộc
10h55m
14:55
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
16:01
• VP Bảo Lộc
11h55m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• VP Bảo Lộc
11h55m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
04:01
• VP Bảo Lộc
10h55m
14:56
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
06:26
• Lâm Hà
8h30m
14:56
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
04:41
• Di Linh
10h15m
14:56
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
04:40
• Di Linh
10h15m
14:55
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
16:40
• Di Linh
11h15m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
18:26
• Lâm Hà
9h30m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
05:21
• Đại Ninh
9h35m
14:56
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
06:25
• Lâm Hà
8h30m
14:55
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
05:45
• Đức Trọng
9h10m
14:55
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
16:41
• Di Linh
11h15m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
05:46
• Đức Trọng
9h10m
14:56
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
18:25
• Lâm Hà
9h30m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
17:45
• Đức Trọng
10h10m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
17:46
• Đức Trọng
10h10m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 40 chỗ
05:20
• Đại Ninh
9h35m
14:55
• Bến xe Kon Tum
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Kon Tum
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
17:21
• Đại Ninh
10h35m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến --:-- 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
Giường nằm 41 chỗ
17:20
• Đại Ninh
10h35m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
Chưa có giá chính thức
Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp cao điểm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 23-01-2022 Bảo Lộc - Ngọc Hồi