loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Đồng Nai > xe đi Sài Gòn từ Long Khánh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Long Khánh (54)
  • Long Khánh (54)
Điểm trả
 • Tân Bình (36)
  • Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế (18)
  • Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội (18)
 • Bình Thạnh (18)
  • Cây xăng Comeco số 3 Hàng Xanh (18)
 • Phú Nhuận (18)
  • VP Phú Nhuận (18)
 • Quận 1 (18)
  • Trạm Quận 1 (18)
 • Quận 2 (18)
  • Cà phê 88 (18)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (55)
trở lên (55)
trở lên (57)
trở lên (57)

Vé xe từ Long Khánh - Đồng Nai đi Sài Gòn

: 175 chuyến
Sắp xếp theo:
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 9 chỗ
12:30
• Long Khánh
1h30m
14:00
• VP Phú Nhuận
120,000 đ
4 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
18:30
• Long Khánh
1h30m
20:00
• VP Phú Nhuận
120,000 đ
11 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 9 chỗ
12:30
• Long Khánh
2h
14:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
4 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
18:30
• Long Khánh
2h
20:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
11 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
16:30
• Long Khánh
2h
18:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 9 chỗ
12:30
• Long Khánh
2h
14:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
4 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
16:30
• Long Khánh
2h
18:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
18:30
• Long Khánh
2h
20:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
11 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
16:30
• Long Khánh
1h30m
18:00
• VP Phú Nhuận
120,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
06:30
• Long Khánh
1h30m
08:00
• VP Phú Nhuận
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/c/i/29125/xe-g5car-VeXeRe-yMqxYgS-1000x600.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 7 Chỗ
04:30
• Long Khánh
2h
06:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
06:30
• Long Khánh
2h
08:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
09:30
• Long Khánh
2h
11:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
10:31
• Long Khánh
2h
12:31
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:01 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
05:30
• Long Khánh
2h
07:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
05:30
• Long Khánh
2h
07:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
06:30
• Long Khánh
2h
08:30
• Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
23:30
• Long Khánh
1h30m
01:00
• VP Phú Nhuận
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
00:30
• Long Khánh
2h
02:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 28-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn
Thông báo
//static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.6
• 25 Đánh giá
Limousine 12 chỗ
07:30
• Long Khánh
2h
09:30
• Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-05-2020 Mũi Né - Sài Gòn