loading
Vé xe khách > xe đi Hà Nam từ Nghệ An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Quỳ Hợp (8)
  • Khu 32 (2)
  • Văn phòng 32 (2)
  • Văn phòng Quỳ Hợp (2)
  • Văn phòng Đồng Nại (2)
 • Anh Sơn (3)
  • Văn phòng Anh Sơn (3)
 • Con Cuông (3)
  • Bến xe Con Cuông (3)
 • Đô Lương (3)
  • Đô Lương (3)
 • Nghĩa Đàn (2)
  • Nghĩa Đàn (2)
 • Quỳnh Lưu (2)
  • Thị xã Hoàng Mai (2)
 • Thái Hòa (2)
  • Thị xã Thái Hòa (2)
 • Vinh (1)
  • Bến xe Bắc Vinh (1)
Điểm trả
 • Phủ Lý (20)
  • Thị xã Phủ Lý (10)
  • Phủ Lý (9)
  • Trạm Xăng Đồng Văn (1)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (12)
trở lên (25)
trở lên (25)
trở lên (31)

Vé xe từ Nghệ An đi Hà Nam

: 40 chuyến
Sắp xếp theo:
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
3h40m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
100,000 đ
90,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Khu 32
4h50m
16:50
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghĩa Đàn
4h10m
16:50
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Văn phòng Quỳ Hợp
5h20m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
170,000 đ
160,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Thị xã Thái Hòa
4h20m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghĩa Đàn
4h10m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Khu 32
4h50m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Văn phòng Quỳ Hợp
5h20m
16:50
• Thị xã Phủ Lý
170,000 đ
160,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Thị xã Thái Hòa
4h20m
16:50
• Thị xã Phủ Lý
150,000 đ
140,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
3h40m
16:50
• Thị xã Phủ Lý
100,000 đ
90,000 đ
35 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2020 Nghệ An - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
21:45
• Đô Lương
4h
01:45
• Phủ Lý
130,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• Văn phòng Anh Sơn
5h
12:00
• Phủ Lý
130,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• Đô Lương
4h
12:00
• Phủ Lý
130,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Đô Lương
4h
01:00
• Phủ Lý
130,000 đ
37 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
20:45
• Văn phòng Anh Sơn
5h
01:45
• Phủ Lý
130,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
19:30
• Bến xe Con Cuông
5h30m
01:00
• Phủ Lý
150,000 đ
37 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
06:30
• Bến xe Con Cuông
5h30m
12:00
• Phủ Lý
150,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
20:00
• Văn phòng Anh Sơn
5h
01:00
• Phủ Lý
130,000 đ
37 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng
3.8
• 17 Đánh giá
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• Bến xe Con Cuông
5h30m
01:45
• Phủ Lý
150,000 đ
38 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2020 Con Cuông - Hà Nội
//static.vexere.com/c/i/29401/xe-manh-ha-(vinh)-VeXeRe-iu8HhAX-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Mạnh Hà (Vinh)
4.0
• 5 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Bến xe Bắc Vinh
5h
01:00
• Trạm Xăng Đồng Văn
190,000 đ
44 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 04-06-2020 Nghệ An - Hải Dương