loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Ninh Bình > xe đi Sân bay Nội Bài từ Ninh Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Sân bay Nội Bài từ Ninh Bình - Ninh Bình chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 77 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
07:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
07:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
08:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
08:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
09:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
09:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
10:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
10:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
11:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
11:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
12:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
12:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
13:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
13:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
14:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
14:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
15:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
15:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
16:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
16:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
17:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
17:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
18:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
18:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
19:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
19:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
20:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
20:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
21:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
21:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 12-02-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW