loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 326 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/11/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tuấn Hiệp
Xác nhận tức thì
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
02:15
• Ngã 4 An Sương
2h30m
04:45
• Business Center Ba Ria
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 06-12-2022 Cà Mau - Vũng Tàu (VIP)
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• District 1 office
1h30m
06:30
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• District 1 office
1h30m
07:00
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• District 1 office
1h30m
07:30
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Tan Son Nhat Airport
2h15m
08:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:25
• Văn phòng Hàng Xanh
1h50m
08:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Tan Son Nhat Airport
1h40m
08:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Truong Son Office
1h40m
08:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• District 1 office
1h30m
08:00
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Tan Son Nhat Airport
2h15m
08:45
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:55
• Văn phòng Hàng Xanh
1h50m
08:45
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Tan Son Nhat Airport
1h40m
08:40
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Truong Son Office
1h40m
08:40
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• District 1 office
1h30m
08:30
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Tan Son Nhat Airport
2h15m
09:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:25
• Văn phòng Hàng Xanh
1h50m
09:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Truong Son Office
1h40m
09:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Tan Son Nhat Airport
1h40m
09:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• District 1 office
1h30m
09:00
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Tan Son Nhat Airport
2h15m
09:45
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:55
• Văn phòng Hàng Xanh
1h50m
09:45
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Tan Son Nhat Airport
1h40m
09:40
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Truong Son Office
1h40m
09:40
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• District 1 office
1h30m
09:30
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Tan Son Nhat Airport
2h15m
10:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:25
• Văn phòng Hàng Xanh
1h50m
10:15
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-12-2022 Sân Bay - Vũng Tàu
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Tan Son Nhat Airport
1h40m
10:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Truong Son Office
1h40m
10:10
• Ba Ria office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• District 1 office
1h30m
10:00
• Co.opmart Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-12-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Sai Gon Office
1h30m
10:00
• Ba Ria Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-12-2022 Quận 1 - Vũng Tàu