loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Long Hải - Bà Rịa-Vũng Tàu từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 57 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng quận 1
2h
08:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
08:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
08:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng quận 1
2h
09:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
09:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
09:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
09:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
09:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng quận 1
2h
10:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
10:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
10:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
10:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
10:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng quận 1
2h
11:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
11:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
11:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Quận 1
2h9m
11:09
• Chợ Long Hải
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Sài Gòn - Long Hải - Hồ Tràm
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
11:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
11:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng quận 1
2h
12:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
12:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
12:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
12:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
12:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng quận 1
2h
13:00
• Văn phòng Hoa Mai Long Hải
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
13:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
13:00
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng Quận 1
2h9m
13:09
• Chợ Long Hải
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Sài Gòn - Long Hải - Hồ Tràm
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
13:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
13:30
• Ngã 3 Lò Vôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 22-08-2022 Sài Gòn - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước