loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Sài Gòn > xe đi Đồng Xoài từ Tân Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Đồng Xoài - Bình Phước từ Tân Bình - Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 06/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
06:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
09:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
06:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
09:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
10:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
10:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
11:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
11:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
12:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
12:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
13:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
10:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
13:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đắk Ơ
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
13:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
14:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
14:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
15:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
15:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
13:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
16:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
13:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
16:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
17:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
17:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
18:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
18:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
19:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
19:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
17:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
20:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
17:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
20:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
19:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
22:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
20:20
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
2h40m
23:00
• Vp. Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 13-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Văn Phòng Sài Gòn
2h30m
20:30
• Ngã tư Đồng Xoài
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• 664 Cộng Hòa
2h40m
20:45
• Ngã tư Đồng Xoài
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• VP Sài Gòn
3h40m
22:40
• Ngã tư Đồng Xoài