loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Ninh Bình > xe đi Hà Nội từ Yên Khánh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Hà Nội từ Yên Khánh - Ninh Bình chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 62 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 08/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
05:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
06:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
05:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
06:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
05:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
06:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
06:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
07:20
• Văn phòng Tú Mỡ
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
06:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
07:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
06:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h40m
07:40
• Công viên Cầu Giấy
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 10-02-2023 Ninh Bình - CV Cầu Giấy
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
06:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
07:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
06:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
07:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
07:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
08:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
07:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
08:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
08:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
09:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
08:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
09:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
08:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
09:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
09:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
10:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
09:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
10:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
09:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
10:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
10:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
11:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
10:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
11:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
10:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
11:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
11:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
12:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
11:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
12:20
• Văn phòng Tú Mỡ
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
11:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h40m
12:40
• Công viên Cầu Giấy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Ninh Bình - CV Cầu Giấy
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
11:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
12:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
11:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
12:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
12:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
13:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
13:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
13:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Tràng An Limousine
Xác nhận tức thì
Tràng An Limousine
Limousine 12 chỗ
13:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
14:20
• Văn Phòng Phố Vọng
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
13:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
14:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Khang Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
13:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
14:21
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:01 10-02-2023 Ninh Bình - Hà Nội
Không cần thanh toán trước