Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Bạc Liêu từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Tuấn Hưng đi Giá Rai từ Sài Gòn

Vé xe Tuấn Hưng từ Sài Gòn đi Giá Rai - Bạc Liêu
: 42 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 19/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

14:00 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

14:00 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

14:00 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

14:00 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

15:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

15:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

15:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

15:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

16:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

16:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

16:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

16:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

17:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

17:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

17:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

17:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

18:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

18:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

18:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

18:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

20:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

20:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

20:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

20:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

22:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

22:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

22:30 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29

6h

pickup-icon

22:30 • Trạm Hộ Phòng

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

17:30 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

00:00 • Nhà Thờ Tắc Sậy (Cha Diệp)

Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng

4.7

star

(1191 đánh giá)

pickup-icon

17:30 • Trạm Sài Gòn

6h30m

pickup-icon

00:00 • Trạm Hộ Phòng