Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Nghệ An

Vé xe Văn Minh từ Nghệ An đi Hà Nội
: 36 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 18/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • VP Cửa Lò

5h20m

pickup-icon

12:10 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h40m

pickup-icon

12:10 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h45m

pickup-icon

12:30 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h50m

pickup-icon

13:20 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • VP Cửa Lò

5h20m

pickup-icon

14:10 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h40m

pickup-icon

14:10 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

09:45 • VP Cửa Lò

5h35m

pickup-icon

15:20 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

10:15 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h50m

pickup-icon

15:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h50m

pickup-icon

15:20 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h35m

pickup-icon

16:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

11:35 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

5h50m

pickup-icon

17:25 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

11:50 • VP Cửa Lò

5h10m

pickup-icon

17:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h30m

pickup-icon

17:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h30m

pickup-icon

18:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

13:40 • VP Cửa Lò

5h20m

pickup-icon

19:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

13:40 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h30m

pickup-icon

18:10 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

13:45 • VP Cửa Lò

5h15m

pickup-icon

19:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

14:25 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h35m

pickup-icon

19:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h30m

pickup-icon

19:00 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

15:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h50m

pickup-icon

20:20 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Bến xe Phía Đông TP. Vinh

4h15m

pickup-icon

20:45 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:10 • VP Cửa Lò

5h55m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:10 • VP Cửa Lò

5h55m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • VP Cửa Lò

5h45m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • VP Cửa Lò

5h45m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • VP Cửa Lò

5h20m

pickup-icon

03:40 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • VP Cửa Lò

5h45m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • VP Cửa Lò

5h35m

pickup-icon

04:05 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • VP Cửa Lò

5h45m

pickup-icon

04:15 • VP Bến xe Nước Ngầm

Văn Minh
Xác nhận tức thì
Văn Minh

4.8

star

(102 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • VP Cửa Lò

5h55m

pickup-icon

04:25 • VP Bến xe Nước Ngầm