Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Bà Rịa-Vũng Tàu từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Vie Limousine đi Vũng Tàu từ Sài Gòn

Vé xe Vie Limousine từ Sài Gòn đi Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu
: 80 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 16/04/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

08:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

09:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

09:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

10:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

10:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

11:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

12:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

13:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • Sân bay Tân Sơn Nhất

2h45m

pickup-icon

14:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

11:20 • Văn Phòng Tân Bình

2h40m

pickup-icon

14:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

13:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

11:40 • Hàng Xanh KDL Văn Thánh

2h20m

pickup-icon

14:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

14:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

12:16 • Sân bay Tân Sơn Nhất

2h45m

pickup-icon

15:01 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

12:21 • Văn Phòng Tân Bình

2h40m

pickup-icon

15:01 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

14:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

12:41 • Hàng Xanh KDL Văn Thánh

2h20m

pickup-icon

15:01 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

15:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

15:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

16:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

16:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

17:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

15:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

17:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

18:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

18:30 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

19:00 • Văn phòng Vũng Tàu

Vie Limousinesiêu deal
Xác nhận tức thì
Vie Limousine

4.8

star

(3452 đánh giá)

pickup-icon

17:30 • Văn phòng Quận 1

2h

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Vũng Tàu