Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Hà Giang từ Hà Nội

chevron_right_gray_20dpxe Vũ Hán Group đi Hà Giang từ Hà Nội

Vé xe Vũ Hán Group từ Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang
: 28 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 22/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Mỹ Đình

6h50m

pickup-icon

13:10 • Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Mỹ Đình

7h10m

pickup-icon

13:30 • Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Mỹ Đình

8h40m

pickup-icon

15:00 • Quản Bạ (Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Mỹ Đình

8h30m

pickup-icon

14:50 • Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Mỹ Đình

9h

pickup-icon

15:20 • Yên Minh (Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Ngã ba Kim Anh

6h30m

pickup-icon

13:10 • Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Ngã ba Kim Anh

8h40m

pickup-icon

15:20 • Yên Minh (Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Ngã ba Kim Anh

8h10m

pickup-icon

14:50 • Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Ngã ba Kim Anh

8h20m

pickup-icon

15:00 • Quản Bạ (Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Ngã ba Kim Anh

6h50m

pickup-icon

13:30 • Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

06:55 • Bến xe Mỹ Đình

7h40m

pickup-icon

14:35 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

07:25 • Ngã ba Kim Anh

7h10m

pickup-icon

14:35 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

07:35 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

7h

pickup-icon

14:35 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

19:25 • Bến xe Mỹ Đình

7h40m

pickup-icon

03:05 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

19:55 • Ngã ba Kim Anh

7h10m

pickup-icon

03:05 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:05 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

7h

pickup-icon

03:05 • Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

7h50m

pickup-icon

04:20 • Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

8h35m

pickup-icon

05:05 • Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

7h5m

pickup-icon

03:35 • Bắc Quang (Ngã 3 Liên Ngành - Vĩnh Tuy - Hết TT Việt Quang)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

8h20m

pickup-icon

04:50 • Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

8h5m

pickup-icon

04:35 • Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Mỹ Đình

7h20m

pickup-icon

03:50 • Hết TT. Việt Quang - TT. Vị Xuyên

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

6h50m

pickup-icon

03:35 • Bắc Quang (Ngã 3 Liên Ngành - Vĩnh Tuy - Hết TT Việt Quang)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

7h5m

pickup-icon

03:50 • Hết TT. Việt Quang - TT. Vị Xuyên

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

8h20m

pickup-icon

05:05 • Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

7h35m

pickup-icon

04:20 • Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

8h5m

pickup-icon

04:50 • Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group

3.6

star

(21 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Cao Tốc 1 (Trạm thu phí km6 - Km 54 IC8)

7h50m

pickup-icon

04:35 • Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)