loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Vĩnh Long > xe Vũ Linh limousine đi Sài Gòn từ Vĩnh Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Vũ Linh limousine từ Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Sài Gòn

: 18 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 19/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
03:45
• Vòng xoay Trường An
3h
06:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
04:45
• Vòng xoay Trường An
3h
07:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
05:45
• Vòng xoay Trường An
3h
08:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
06:45
• Vòng xoay Trường An
3h
09:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
07:45
• Vòng xoay Trường An
3h
10:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
08:45
• Vòng xoay Trường An
3h
11:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
09:45
• Vòng xoay Trường An
3h
12:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
10:45
• Vòng xoay Trường An
3h
13:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
11:45
• Vòng xoay Trường An
3h
14:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
12:45
• Vòng xoay Trường An
3h
15:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
13:45
• Vòng xoay Trường An
3h
16:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
14:45
• Vòng xoay Trường An
3h
17:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
15:45
• Vòng xoay Trường An
3h
18:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
16:45
• Vòng xoay Trường An
3h
19:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
17:45
• Vòng xoay Trường An
3h
20:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
18:45
• Vòng xoay Trường An
3h
21:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
19:45
• Vòng xoay Trường An
3h
22:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Vũ Linh limousine
Xác nhận tức thì
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
20:45
• Vòng xoay Trường An
3h
23:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 20-03-2023 Cần Thơ - Hồ Chí Minh