Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Cao Bằng từ Cà Mau > xe Xe UnitTest đi Trùng Khánh từ Đầm Dơi
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Xe UnitTest từ Đầm Dơi - Cà Mau đi Trùng Khánh - Cao Bằng

: 6 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 28/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 8 ghế nằm
03:00
• Đầm Dơi
0h30m
03:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 8 ghế nằm
03:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
03:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 8 ghế nằm
04:00
• Đầm Dơi
0h30m
04:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 8 ghế nằm
04:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
04:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Đào test 1
05:00
• Đầm Dơi
0h30m
05:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Đào test 1
05:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
05:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm đôi 2 tầng
07:00
• Đầm Dơi
0h30m
07:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm đôi 2 tầng
07:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
07:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 ghế ngồi
08:00
• Đầm Dơi
0h30m
08:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 ghế ngồi
08:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
08:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm
10:00
• Đầm Dơi
0h30m
10:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm
10:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
10:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm đôi
12:00
• Đầm Dơi
0h30m
12:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm đôi
12:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
12:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 ghế ngồi
14:00
• Đầm Dơi
0h30m
14:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 ghế ngồi
14:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
14:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm
16:00
• Đầm Dơi
0h30m
16:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm
16:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
16:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm đôi
18:00
• Đầm Dơi
0h30m
18:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm đôi
18:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
18:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 ghế ngồi
19:00
• Đầm Dơi
0h30m
19:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 ghế ngồi
19:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
19:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm đôi
21:00
• Đầm Dơi
0h30m
21:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Xe thường 9 giường nằm đôi
21:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
21:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm
23:00
• Đầm Dơi
0h30m
23:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest
Limousine 9 giường nằm
23:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
23:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTest
Limousine 2 giường nằm
06:00
• Đầm Dơi
0h30m
06:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
Không cần thanh toán trước
Xe UnitTest
Limousine 2 giường nằm
06:10
• Nội thành Đá Bạc
0h20m
06:30
• Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 28-11-2023 Cà Mau - Cao Bằng bbb
Không cần thanh toán trước