Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Cao Bằng từ Cà Mau

chevron_right_gray_20dpxe Xe UnitTest đi Trùng Khánh từ Phú Tân

Vé xe Xe UnitTest từ Phú Tân - Cà Mau đi Trùng Khánh - Cao Bằng
: 22 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 18/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

05:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

06:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

06:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

08:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

08:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

09:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

10:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

10:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

12:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

12:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

13:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

14:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

14:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

14:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

15:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

15:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTest
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

15:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

16:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTest
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

16:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

16:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

17:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

17:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

17:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

18:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

18:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

18:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

19:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

20:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

20:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

20:45 • Đầm Dơi

0h45m

pickup-icon

21:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Xe UnitTestsinh nhật Vexere
Xác nhận tức thì
Xe UnitTest

4.9

star

(94 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Nội thành Đá Bạc

0h30m

pickup-icon

21:30 • Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC