loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Hà Nội > xe X.E Việt Nam đi Ninh Bình từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe X.E Việt Nam từ Hà Nội đi Ninh Bình - Ninh Bình

: 45 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 05/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
04:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
07:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
07:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
07:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
08:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 06:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
08:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
08:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
09:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 07:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
09:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
09:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
10:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
10:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
10:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
11:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 09:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
11:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
11:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
12:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 10:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
12:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
12:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
13:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 11:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
13:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
13:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
14:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 12:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
14:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
14:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
15:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 13:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
15:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
15:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:55
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài
2h20m
16:15
• Văn phòng Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 14:25 03-06-2023 1- BigC - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:25
• Số 4 Thọ Tháp
1h50m
16:15
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
16:40
• Văn phòng Ninh Bình