Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

CN, 19/05/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé
keyboard_arrow_down
Điểm đón
keyboard_arrow_down
Điểm trả
keyboard_arrow_down
Tiêu chí phổ biến
keyboard_arrow_down
Vị trí ghế
keyboard_arrow_down
Loại xe
keyboard_arrow_down
Loại ghế / giường
keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:45
• Bến xe An Sương
8h20m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 19 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:45 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:30
• Bến xe Miền Tây (Quầy 25)
8h35m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:45
• Ngã Tư Bình Phước
7h50m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:25
• Ngã tư An Sương
8h10m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
20:00
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
7h35m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
20:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
7h35m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 19 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:45 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
20:15
• Ngã Tư Bình Phước
7h50m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 19 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:45 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:55
• Ngã tư An Sương
8h10m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Bến xe An Sương
8h20m
03:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h5m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
20:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
7h35m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Bến xe Miền Tây (Quầy 25)
8h35m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:30
• Ngã Tư Bình Phước
7h50m
03:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
20:15
• Ngã Tư Bình Phước
7h50m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h20m
03:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:45
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h20m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 19 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:45 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
17:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
10h50m
04:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
460.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Sài Gòn - Vạn Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:45
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
7h35m
03:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Bến xe An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Ngã Tư Bình Phước
9h20m
04:20
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
460.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-05-2024 Sài Gòn - Vạn Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Hạnh
Xác nhận tức thì
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h5m
04:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
400.000đ
480.000đ
Khứ hồi giảm 10K
Còn 20 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 19-05-2024 Bến xe Miền Tây - Nha Trang
Không cần thanh toán trước