Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

T6, 19/04/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé
keyboard_arrow_down
Điểm đón
keyboard_arrow_down
Điểm trả
keyboard_arrow_down
Tiêu chí phổ biến
keyboard_arrow_down
Vị trí ghế
keyboard_arrow_down
Loại xe
keyboard_arrow_down
Loại ghế / giường
keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
22:15
• VP Quận 10
8h22m
06:37
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
21:30
• VP Quận 10
8h22m
05:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
21:00
• VP Quận 10
8h22m
05:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
05:30
• VP Quận 10
8h22m
13:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 30 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
22:00
• VP Quận 10
8h22m
06:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
22:00
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
05:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
22:30
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
05:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
22:40
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
05:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
23:25
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
06:37
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
12:30
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
19:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
11:30
• VP Quận 10
8h22m
19:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
23:00
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
06:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 22 Phòng Đôi (Có Toilet, Massage)
23:15
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
06:37
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
650.000đ
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
22:10
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
05:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
23:10
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
06:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
13:00
• VP Quận 10
8h22m
21:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 33 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
12:40
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
19:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 28 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Limousine 34 phòng
14:00
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
21:22
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
300.000đ
Còn 33 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
06:30
• VP Ngã Tư Bình Phước
7h22m
13:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 30 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt
Thanh Bình Xanh
Xác nhận tức thì
Thanh Bình Xanh
Giường nằm 36 chỗ (giường VIP)
06:40
• Tòa nhà Citipoint - Lotte Cinema Thủ Đức
7h12m
13:52
• Bên ngoài Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
280.000đ
Còn 30 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 19-04-2024 Bình Dương -Sài Gòn - Đà Lạt