loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Hà Nội > xe limousine đi Tam Cốc Bích Động từ Đống Đa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Đống Đa - Hà Nội đi Tam Cốc Bích Động - Ninh Bình

: 30 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
07:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
07:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
08:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
08:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
09:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
09:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
10:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
10:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
11:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
11:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
12:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
12:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
13:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
13:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
14:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
14:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
15:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
15:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
16:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
16:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
17:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
17:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
16:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
18:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
16:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
18:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
17:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
19:40
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
17:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
19:55
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
21:00
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
21:15
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 18:50 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
19:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
22:00
• Văn phòng Ninh Bình
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
19:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h25m
22:15
• Bến thuyền Tam Cốc
*Vé chặng thuộc chuyến 19:50 07-06-2023 1- Ga - Ninh Bình (V)