loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Đồng Nai > xe limousine đi Tân Bình từ Long Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Long Thành - Đồng Nai đi Tân Bình - Sài Gòn

: 40 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
05:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
06:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
07:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
07:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
06:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
08:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
07:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
08:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
07:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
08:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
07:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
09:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
08:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
09:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
08:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
09:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
08:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
10:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
09:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
10:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
09:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
10:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
09:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
11:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
10:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
11:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
10:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
11:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
10:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
12:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
11:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
12:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
11:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
12:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
11:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
13:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
12:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
13:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
12:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
13:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
12:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
14:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
13:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
14:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
13:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
14:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
13:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
15:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
14:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
15:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
14:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
15:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Vie Limousine
Xác nhận tức thì
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
14:50
• QL 51, Long Phước, Long Thành
1h20m
16:10
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân Bay
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
15:05
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
16:15
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoa Mai
Xác nhận tức thì
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
15:35
• Đối diện Công ty Vedan
1h10m
16:45
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 07-06-2023 Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất(VIP 9 chỗ)
Không cần thanh toán trước