loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Ninh Bình > xe limousine đi Đống Đa từ Tam Cốc Bích Động
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Tam Cốc Bích Động - Ninh Bình đi Đống Đa - Hà Nội

: 32 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 09/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
04:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
07:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 04:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
04:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
07:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
08:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
08:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
09:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 06:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
09:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
10:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
10:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
11:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 08:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
11:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
12:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 09:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
12:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
13:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
13:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
14:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 11:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
14:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
15:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
15:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
16:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
16:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
17:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 14:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
17:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
18:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 15:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
18:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
16:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
19:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 16:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
16:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
19:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
17:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
20:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 17:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
17:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
20:00
• Rạp xiếc Trung ương
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:35
• Bến thuyền Tam Cốc
2h25m
21:00
• Rạp xiếc Trung ương
*Vé chặng thuộc chuyến 18:50 15-06-2023 1- Ninh Bình - Ga (V)
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:50
• Văn phòng Ninh Bình
2h10m
21:00
• Rạp xiếc Trung ương