Xe Hồng Sơn (Phú Yên)

So sánh giá vé lịch trình xe Hồng Sơn (Phú Yên) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hồng Sơn (Phú Yên)

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 5 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hồng Sơn (Phú Yên)

 Trụ sở: 516 Nguyễn Văn Linh, P. Phú Lâm, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên