Xe Ba Đàm

So sánh giá vé lịch trình xe Ba Đàm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ba Đàm

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tây Sơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Tây Sơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ba Đàm

 Trụ sở: 430 Quang Trung, Tây Sơn, Tỉnh Bình Định