Xe Bảo Trâm

So sánh giá vé lịch trình xe Bảo Trâm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bảo Trâm

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Coco Beach - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
La Gi - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
Coco Beach - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bảo Trâm

 Trụ sở: 36 Hoàng Hoa Thám, Phường Phước Hội, La Gi, Tỉnh Bình Thuận