Xe Bảy Tàu

So sánh giá vé lịch trình xe Bảy Tàu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bảy Tàu

Tuyến đường Giá vé
Hoài Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hoài Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bảy Tàu

 Trụ sở: 395 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh