Xe Bích Nga

So sánh giá vé lịch trình xe Bích Nga với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bích Nga

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Điện Bàn - Quảng Nam 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đại Lộc - Quảng Nam 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bích Nga

 Trụ sở: 26/2 - Sơn Kỳ - Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh