Xe Bình Minh

So sánh giá vé lịch trình xe Bình Minh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bình Minh

Tuyến đường Giá vé
Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bình Minh

 Trụ sở: Nhà xe Võ Minh Chánh, 24 Trần Cao Vân, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định