Xe Bình Tâm

So sánh giá vé lịch trình xe Bình Tâm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bình Tâm

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 4 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bình Tâm

 Trụ sở: 02 Trần Khánh Dư, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi