Xe Cảnh Yến

So sánh giá vé lịch trình xe Cảnh Yến với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Cảnh Yến

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đơn Dương - Lâm Đồng 2 chuyến/ngày
Đơn Dương - Lâm Đồng đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Cảnh Yến

 Trụ sở: 03 Hoàng Minh Giám - P.9 , Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh