Xe Cat Ba Discovery

So sánh giá vé lịch trình xe Cat Ba Discovery với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Cat Ba Discovery

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Cát Bà - Hải Phòng 2 chuyến/ngày
Cát Bà - Hải Phòng đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Cát Bà - Hải Phòng đi Ninh Bình - Ninh Bình 4 chuyến/ngày
Ninh Bình - Ninh Bình đi Cát Bà - Hải Phòng 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Cat Ba Discovery

 Trụ sở: Số 05 Tùng Dinh, Cát Hải, TP. Hải Phòng