Xe Châu Tịnh

So sánh giá vé lịch trình xe Châu Tịnh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Châu Tịnh

Tuyến đường Giá vé
Lộc Hà - Hà Tĩnh đi Hà Nội 3 chuyến/ngày
Nghi Xuân - Hà Tĩnh đi Hà Nội 3 chuyến/ngày
Vinh - Nghệ An đi Hà Nội 3 chuyến/ngày
Vinh - Nghệ An đi Hà Nội 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Châu Tịnh

 Trụ sở: Cổ Đạm, xã Xuân Hoa, Hà Tĩnh, Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh